Ventilationsløsning i Sydbanks filial i Lyngby

Hvad var udfordringen hos Sydbank?

Ventilationen i Sydbanks filial i Lyngby var utilstrækkelig, så der var ofte for varmt i lokalerne. Desuden ventilerede anlægget konstant, så man kølede lokaler hvor der ikke var brug for det. Det betød at anlægget var for dyrt i drift.

Hvad gjorde Interklima?

Vi demonterede det gamle ventilationsanlæg og monterede et nyt, moderne ventilationsanlæg, der ventilerer og køler efter behov.

Vi har installeret temperatur sensorer der registrer om der er mennesker i lokalerne, og automatikkomponenter der åbner og lukker for ventilationen efter behov.

Vi har desuden tegnet en servicekontrakt med Sydbank om løbende vedligeholdelse og servicering af anlægget – det gør vi med langt de fleste af de anlæg vi installerer.

Hvad har Sydbank fået ud af det nye ventilationsanlæg?

Et større anlæg, der ventilerer efter behov. Det har givet dem et bedre indeklima og en god driftsøkonomi – det har desuden været godt for miljøet, da der ikke længere bruges unødvendig energi.