Køleanlæg på Bellahøj Politistation

Hvad var udfordringen hos Bellahøj Politi?

Køleanlæggene i Bellahøj Politis serverrum var gamle og udtjente. Kapaciteten var for lille, og de var dyre i drift.

 Hvad gjorde Interklima?

Vi demonterede de gamle anlæg, og monterede nye frikølings-anlæg. Firkøling vil sige at man udnytter kulden i udeluften, når det er koldt. Anlæggene køler ved at cirkulere koldt vand, og i frikølings-anlæggene leder man om vinteren vandet ud i nogle store flader på taget, og lader det køle ned der. Så behøver kompressorerne ikke at køle vandet, og man sparer energi.

Det var desuden vigtigt for kunden at have høj driftsikkerhed. Derfor installerede vi et backup anlæg, der automatisk ville tage over, hvis der opstod fejl.

 Hvad har Bellahøj Politi fået ud af de nye køleanlæg?

De nye køleanlæg har en højere kapacitet og driftsøkonomien er markant forbedret. Undersøgelser viser at frikøle-anlæg kan køre med ”naturlig” køling 75 % af tiden. Det giver markante energibesparelser, og er godt for miljøet. Samtidig har backup-anlægget sikret høj driftsikkerhed.